Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2014

joe-carroll
5046 d114 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viacitiesofnight citiesofnight

November 01 2014

0669 b321 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadivi divi
joe-carroll
0273 77f7
Reposted fromIseeU IseeU viaglupiages glupiages
joe-carroll
5734 b149
Reposted fromcasanovared casanovared viaczarnycukier czarnycukier
joe-carroll
Marzę o kimś, kto zmiesza się ze mną, rozcieńczy samotność.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromMissMurder MissMurder
2435 46df 500

thatonebl0nde:

My partner in crime

October 31 2014

joe-carroll
"A więc milczymy,  myśląc o sobie z daleka."
— Ewelina Kosik
Reposted fromhaazeel haazeel viazamknioczy zamknioczy
joe-carroll
Wiesz, nie mam pretensji... Jest mi po prostu cholernie przykro. 
— norma.
Reposted fromcontrolled controlled viacitiesofnight citiesofnight

October 22 2014

joe-carroll

Szukam Cię...

Kazimierz Przerwa-Tetmajer 
   Szukam Cię - a gdy Cię widzę, 
   udaję, że Cię nie widzę. 
    
    Kocham Cię - a gdy Cię spotykam, 
    udaję, że Cię nie kocham. 
     
   Zginę przez Ciebie - nim zginę, 
   krzyknę, że ginę przypadkiem...
Reposted fromveta veta viaczarnycukier czarnycukier
joe-carroll
Bo łączyło nas więcej niż przyjaźń i piwo.
— Bonson
joe-carroll
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viabeltane beltane

October 08 2014

joe-carroll

October 04 2014

joe-carroll
Gdybym zadzwoniła w środku nocy cała we łzach, przyjechałbyś?
Reposted fromesperer esperer viamalinowowa malinowowa
0298 2395
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viajeannee jeannee

October 03 2014

joe-carroll
Pewnego dnia zakochasz się i będziesz naprawdę bardzo nieszczęśliwy.
— "Ostatnia miłość na Ziemii"
joe-carroll
joe-carroll
7006 d319 500
Reposted fromosaki osaki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl